Amstaffit.com

Amstaffiaiheista keskustelua
Tänään on 12.12.2018 17:48

Kaikki ajat ovat UTC
Aloita uusi ketju Tämä viestiketju on lukittu. Et voi vastata tai muokata viestejäsi  [ 161 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Seuraava
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 01.02.2017 20:24 
Poissa
Vara-sertiä pukkaa taas
Avatar

Liittynyt: 09.03.2005 07:54
Viestit: 3782
Paikkakunta: Kellokoski
Amerikanstaffordshirenterrierin PEVISA-ohjelma

Me allekirjoittaneet Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistyksen jäsenet ja rodun amerikanstaffordshirenterrierin (jäljempänä amstaffi) kasvattajat olemme huolestuneita rodun tämän hetkisestä tiukasta PEVISA-ohjelmasta, mikä on rajoittanut ja vaikeuttanut rodun monimuotoisuuden ja kokonaisuuden jalostamista.

PEVISA-ohjelma

Tämän hetkinen PEVISA-ohjelma 1.1.2013 - 31.12.2017, sekä myös Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry.n hallituksen esittämä PEVISA-ehdotus ajalle 1.1.2018 – 31.12.2022.

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärnivellausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi.
Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla 101 tai parempi. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.

Kyynärtuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, jolla ei ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, mutta koiralla on FCI:n asteikolla lonkkakuvaustulos A, B tai C, tai OFA asteikolla vähintään ”fair”, sitä voidaan käyttää parituskumppanille, jonka oma lonkkaindeksi on vähintään 101 ja lonkkakuvaustulos vähintään C.

Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä (JTT 9/14). On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:
sininen – sininen
sininen – sininen fawn
sininen fawn – sininen fawn

Ulkomailla tapahtuvien astutusten ja tuontispermalla tapahtuvien siemennysten kohdalla huomioidaan seuraava koirarekisteriohjeen kohdan 8 mahdollistama toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa:
Lonkkakuvauslausunnon asemesta hyväksytään myös PENNHIP-tulos DI(=Distraction Index) <0.49 ja merkinnällä “No radiographic evidence of DJD” (NO), jolloin urosta voidaan käyttää nartulle, jonka oma lonkkaindeksi on vähintään 101 ja lonkkakuvaustulos vähintään C.
Jos uroksella ei ole lonkkakuvaustulosta, vaaditaan että nartun lonkkakuvaustulos on A tai B ja lonkkaindeksi 101 tai parempi.
Jos uroksella ei ole kyynärkuvaustulosta, vaaditaan että nartun kyynärkuvaustulos on 0/0.

Lisäys 10.9.2013: Silmätutkimustulosta ei vaadita (koskee ulkomailla tapahtuvaa astutusta ja tuontispermalla tapahtuvia siemennyksiä).
Lisäys 1.6.2015: Ulkomaisen uroksen indeksi huomioidaan vain mikäli arvosteluvarmuus yli 50%.

Ohjelma voimassa 1.1.2013 - 31.12.2017

Toteaminen tilanteesta

Edellä mainittu PEVISA-ohjelma ei tue rodun kestävää kehitystä, eikä turvaa Suomessa amstaffien geneettistä monimuotoisuutta. Lonkkien ja kyynärien raja-arvojen erityisehtojen lisäksi erityisehto sinisen värin kielto, ja geenitestien avulla todennettava pikkuaivoataksia rajoittavat entisestään jalostusmateriaalin käyttöä.

Lonkkien BLUB-indeksit eivät tue tuontien käyttämistä jalostukseen, niiden usein tutkimattomien taustojen takia, minkä johdosta tämän hetkinen tilanne saattaa kannustaa kasvattajia tekemään välipentueita nostattamaan tietyn yksilön indeksiä.

Kyynärien raja-arvon aste 1 erityisehto estää käyttämästä yhdistelmää 0/1x1/0, mikä tällä hetkellä on hyvin tiukka ehto. Rodun kyynärtulokset ovat hyvällä mallilla, josta jäljempänä kaavio. Kyynärien röntgenkuvien tulkinta ei ole yhtä selkeää kuin lonkkien röntgenkuvien arviointi. 1 asteen muutokset harvemmin oireilevat, saati aiheuttavat toimenpiteitä koiran ikääntyessä. Rodun JTO:n mukaan suositellaan, että omistaja tutkisi 1 tai huonomman kyynärlausunnon saanen koiransa tietokonetomografian avulla saadakseen enemmän tietoa vian luonteesta ja vakavuudesta. Näitä tutkimuksia on tehty, ja sen myötä useampia 1 tuloksen saaneita on muuttunut 0:ksi. Mielestämme on kohtuutonta tutkituttaa toistaiseksi vielä hyvin kalliilla menetelmällä 1 tuloksen saaneita koiria. Näin ollen tuloksen 1 (0/1 ja 1/0) kyynärnivelistään saaneita koiria ei tulisi sulkea pois jalostuksesta.

Erityisehdot ulkomaiselle urokselle vaikeuttaa uuden jalostusmateriaalin käyttöä ja rajoittaa monimuotoisuuden säilyttämistä, niiden tutkimattomien taustojen ja vertauskelvottomien tuloksien takia. Tämän hetkinen tilanne saattaa kannustaa kasvattajia käyttämään koiria, joilla ei ole rotumääritelmän mukaisia rotuominaisuuksia vaadittavien erityisehtojen takia.


PEVISA vaikutukset lonkissa kautta-aikain

Amstaffeille on asetettu vuonna 2000 PEVISA-ohjelmaan lonkkien tutkimuspakko, vuonna 2005 PEVISA-ohjelmaan on asetettu lonkkaniveldysplasian raja-arvoksi C ja vuonna 2013 PEVISA-ohjelmaan on asetettu raja-arvon C:n lisäksi muuna rotukohtaisena erityisehtona laskettava BLUP – lonkkaindeksiarvo.

Kuten alla olevasta kaavioista käy ilmi, lonkkien yleistilanne on parantunut PEVISA-ohjelmien, raja-arvon ja BLUB-lonkkaindeksiarvon asettamisen jälkeen. Suomessa kasvatettujen kaavio osoittaa selkeää kasvua A- ja B-lonkkaisten koirien osuudessa, ja selkeää laskua C- ja D-lonkkaisten osuudessa.

Suomessa on amstaffeilla tiukimmat rekisteröintiehdot koko maailmassa. Kuten kaavioi osoittaa on tuontikoirien lonkkatulokset huonommat kuin Suomessa kasvatettujen amstaffien lonkkatulokset, joita on tutkittu kautta-aikain järjestelmällisesti.

Kuva
KoiraNet 27.1.2017

Kuva
KoiraNet 27.1.2017

PEVISA vaikutukset kyynärissä kautta-aikain

Amstaffeille on asetettu vuonna 2005 PEVISA-ohjelmaan kyynärien tutkimuspakko ja vuonna 2013 PEVISA-ohjelmaan on asetetty kyynerniveldysplasian aste 1, sekä muuna rotukohtaisena erityisehtona kyynärtuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Kuten alla olevasta kaaviosta käy ilmi, on kyynärien yleistilanne pysynyt suunnilleen samana. Selkeämpää muutosta tapahtunut viimeisen ohjelman aikana, jossa otettava huomioon edellisen ohjelman vaikutus.

Kuva
KoiraNet 27.1.2017

Kuva
KoiraNet 27.1.2017Pyrkimys

Tarkoituksenamme on säilyttää amstaffin jalostuksessa rotumääritelmän mukaiset rotuominaisuudet ja – erityispiirteet, rodunmonimuotoisuus ja ennaltaehkäistä vikoja ja sairauksia ehdottamalla seuraavaa:

PEVISA-ehdotus

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärnivellausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi.
Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.

Muut rotukohtaiset erityisehdot:
Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä. On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:
sininen – sininen
sininen – sininen fawn
sininen fawn – sininen fawn

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:
Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia

Päivämäärät


Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry.n vuosikokous 5.3.2017
Suomen Staffordshirenbullterrieriyhdistys ry.n vuosikokous 23.4.2017
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry 19.5.2017


Yhteistyöterveisin

Amerikanstaffordshirenterrieri kasvattajat

Johanna Andsten kennel Baxtaff
Huyen Nguyen kennel Bombinade´s
Maria Wickstrand kennel Bullmalaisen
Anu-Jo Pihkanen kennel Cassoco Lotko
Ritva Koivuranta kennel Chirpy
Annemari Harjanne kennel Cotta´s Dreams
Jenni Korpilaakso kennel Crossbone´s
Petra Kivimaa kennel Fin Fool´s
Kia Laurila kennel Firizzo´s
Niina Sirrola kennel Full Battery
Jonna Hörkkä kennel Golden Ferya
Kirsi Routalinna kennel Hot Guy
Tiina Jokela kennel Hullabaloo´s
Marika Huttunen kennel Jekkupatterin
Kati Juntunen kennel Just Star
Outi Kokkonen kennel Korpihillan
Mari Lehkonen kennel Kuuhullun
Sanna Lehtonen kennel Lehto-Sun´s
Salina Parkkonen kennel Lucky Rain´s
Kaisa Metteri-Gold kennel Masterbolt
Anne Sarpama kennel Mystical Illusion's
Katja Jalasjoki kennel Remasters
Jonna Varis kennel Rice Crisp
Mari Eklund-Kiiski kennel Tipsukummun
Kirsi Riipinen kennel Unbreakable´s
Jorma Kinnunen kennel Wonderworker
Annukka Kokko kennel Zeststafs

EDIT: otsikon kirjoitusvirheen korjaus 2.2.17, lisätty 3 kasvattaja lisää 5.2.2017, lisätty 14.2.2017

_________________
"Minulla on kovin yksinkertainen maku. Haluan kaikessa vain parasta" O.W.


Viimeksi muokannut Salina päivämäärä 24.02.2017 04:59, muokattu yhteensä 5 kertaa

Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 01.02.2017 21:17 
Poissa
Vahva vääryyden puolustaja
Avatar

Liittynyt: 17.04.2011 18:05
Viestit: 3643
Nyt kun noita kaavioita on tehty ja julkaistu, niin haluaisin tietää. Onko asiat todella niin huonolla malilla että etupäältä 1 pitää päästä yhdistämään? Aieminkaan niistä ei kummoista ole tullut, ja tässä kuluneen neljän vuoden aikana niihin on saatu huima parannus.
Onko tuontien blupit todella niin iso ongelma, ettei niihin löydy vastapeluria jolla blupit täyttyisivät? Ilman että ne pitää yhdistää, toiseen huono bluppiseen? Onko rotumme tilanne todella niin huolestuttava että raja-arvot pitää poistaa ja kaikki terveet koirat eivät ole enään rodunomaisia? Tämä voidaan vain pelastaa näillä huonommilla tuloksilla?
Monimuotoisuus jos huolestuttaa (jonka useampi tässäkin esiintyvä nimi) on aiemmin sanonut huuhaaksi, miksi ihmeessä ei sitten tehdä enempää geenitestejä, jolloin rodun monimuotoisuus tulisi oikeasti selvitettyä?

Tämä ehdotus tiputtaa kauemmas kuin edellinen pevisa, silti tilastot näyttävät että terveys on parantunut. Ääripäät jäänyt pois ja keskitaso noussut. Onko siis todellakin niin, että nämä koirat mitä on viimeisen neljän vuoden aikana tehty, on niin pahasti epärodunomaisia että on PAKKO löysentää pevisaa, jotta rotu pysyy erityispiirteineen Amstaffina?

_________________
-Quality Begins on the Inside-


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 01.02.2017 21:29 
Poissa
Vara-serti

Liittynyt: 24.03.2015 21:25
Viestit: 832
Sanaton. Rodun paras aika kaukana. Jos kyynärissä ei oo tapahtunu radikaalia parannusta, niin todellako sen odotetaan paranevan sillä että ykköstä saa yhistää ykköseen?
Minusta on aika älytöntä että on ollu viis vuotta aikaa pohtia pevisaa, niin nyt yhtäkkiä parin kuukauden varotusajalla keksitään yhen öykkärin innostamana alkaa vääntämään kättä. Miksi tätä ei ole voinu tehdä ajoissa?
Rodun paras aika kaukana tästä farssista :denti: Mutta mitä mä mistään tiiän. En oo kasvattaja.
Sitäpaitsi kyynärien yleistilanne pysyny samana? Mistä kohtaa? Joka osa-alueella on ollu viime pevisan aikaan selvää parannusta.


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 01.02.2017 22:41 
Poissa
Vara-sertiä pukkaa taas
Avatar

Liittynyt: 30.05.2006 19:39
Viestit: 3904
Paikkakunta: Pori,AstN Ronja04,AstN Ruusa13
Mua kiinnostaa mitä haetaan rodun monimuotoisuudella? Miten se säilyttää monimuotoisuutta, jos jo parannusta terveystuloksiin tehtyjä sääntöjä löysätään ja/tai poistetaan? Mä en näe tässä punaista lankaa, vaikka toisaalta enpä ole kasvattajakaan. Jotenkin tulee semmoinen olo, että halutaan vaan saada se oma tuonti jalostukseen mukaan rodun terveyden kustannuksella. Valaiskaa nyt joku tätä riviharrastajaa tässäkin asiassa :surprised: .

_________________
"Don't waste Your time or time will waste You" -The Muse-


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 02.02.2017 12:03 
Poissa
Toinen serti
Avatar

Liittynyt: 26.04.2011 15:12
Viestit: 2357
Paikkakunta: Esbo, astn -12, astu -15
Niin että 0/1 ja 0/1 yhdessä todennäköisesti paljon pienemmällä todennäköisyydellä periyttää eteenpäin sairautta kuin 0/0 ja 1/1? Amstaffihan ei kuitenkaan ole etupainoinen koira, että jos siellä vähän on vikaa, niin mitäs tosta. Oikeesti? "Useimmat ei oireile", ja jos jatkoksi vielä laittaa, että kunhan ei liikaa hyppyytä tai ala ainakaan agilitya harrastaa. :shock2:

Mun pitää varmaan myös henk.koht. käydä kertaamassa vähän Excelin taulukkokuvioiden perusteita, kun mun nähdäkseni tossa uusimpien vuosien sarakkeessa on kyllä melkoisen näkyvä parannus verrattuna edelliseen.

_________________
FI MVA Golden Ferya Seize The Day
Villa Vappulan Cloaca Maxima
A dog called Rhonda


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 02.02.2017 12:04 
Poissa
Toinen serti
Avatar

Liittynyt: 26.04.2011 15:12
Viestit: 2357
Paikkakunta: Esbo, astn -12, astu -15
Hiton muokkaussäännöt. Piti toki sanoa, että riski sairaaseen pentuun olisi muka sama, jos molemmilla on vikaa vain toisessa kyynärässä versus toisella puhdas ja toisella molemmissa vika.

_________________
FI MVA Golden Ferya Seize The Day
Villa Vappulan Cloaca Maxima
A dog called Rhonda


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 02.02.2017 13:17 
Poissa
Vara-sertiä pukkaa taas
Avatar

Liittynyt: 09.03.2005 07:54
Viestit: 3782
Paikkakunta: Kellokoski
Kiitos kysymyksistä, tulemme teille niihin vastaamaan myöhemmin.

Mikäli teillä on kysyttävää? niin laittakaa vain tulemaan lisää kysymyksiä, tällöin pystymme vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen samalla kertaa.

Muiden puolesta Salina

_________________
"Minulla on kovin yksinkertainen maku. Haluan kaikessa vain parasta" O.W.


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 02.02.2017 13:48 
Poissa
Vara-serti

Liittynyt: 24.03.2015 21:25
Viestit: 832
No kyllä kai allekirjottaneet vois itekkin tulla asiasta keskustelemaan :denti:


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 02.02.2017 15:12 
Poissa
HYL näyttelystä, pissi tuomarin jaloille
Avatar

Liittynyt: 22.05.2015 15:46
Viestit: 352
Paikkakunta: RC, ASTu -15, ASTn -18
Mä haluaisin kuulla, että mitä tämä pevisa tarkoittaisi käytännössä? Eli miten tämä ihan käytännön tasolla vaikuttaisi kasvattajan jalostamiseen? Laajentaisi valikoimaa, varmasti, mutta mitä allekirjoittaneet kasvattajat itse kokevat saavansa tästä höllemmästä pevisasta? :mrgreen2:
Ulkomaisten osalta ymmärrän tämän nyt niin, että niitä saa käyttää riippumatta tutkimustuloksista. Onko käyttöön siis mitään muita rajoituksia kuin kasvattajan moraali ja etiikka?
Ja miten jos on 1/1 kyynärillä varustettu koira, saako sitä käyttää nyt ollenkaan ja jos saa, niin millaiset kyynärät toisella pitää olla?

Olisi kiva saada kommenttia siihen, että miten kasvattajat tosiaan näkevät tämän ehdotuksen vaikuttavan kasvatukseensa ja mitä se toisi rodulle? :)


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 02.02.2017 15:38 
Poissa
Vahva vääryyden puolustaja
Avatar

Liittynyt: 17.04.2011 18:05
Viestit: 3643
Zhannananna kirjoitti:
Mä haluaisin kuulla, että mitä tämä pevisa tarkoittaisi käytännössä? Eli miten tämä ihan käytännön tasolla vaikuttaisi kasvattajan jalostamiseen? Laajentaisi valikoimaa, varmasti, mutta mitä allekirjoittaneet kasvattajat itse kokevat saavansa tästä höllemmästä pevisasta? :mrgreen2:
Ulkomaisten osalta ymmärrän tämän nyt niin, että niitä saa käyttää riippumatta tutkimustuloksista. Onko käyttöön siis mitään muita rajoituksia kuin kasvattajan moraali ja etiikka?
Ja miten jos on 1/1 kyynärillä varustettu koira, saako sitä käyttää nyt ollenkaan ja jos saa, niin millaiset kyynärät toisella pitää olla?

Olisi kiva saada kommenttia siihen, että miten kasvattajat tosiaan näkevät tämän ehdotuksen vaikuttavan kasvatukseensa ja mitä se toisi rodulle? :)Nykyään 1 etupään saa yhdistää 0 etupään omaavaan. Jos molemmilla on ykköset, voi hakea poikkeusluvan. Niinkuin viime vuonna esmes on tehty, lupa myönetty.

_________________
-Quality Begins on the Inside-


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 02.02.2017 16:32 
Poissa
HYL näyttelystä, pissi tuomarin jaloille
Avatar

Liittynyt: 22.05.2015 15:46
Viestit: 352
Paikkakunta: RC, ASTu -15, ASTn -18
Tsuki kirjoitti:
Zhannananna kirjoitti:
Mä haluaisin kuulla, että mitä tämä pevisa tarkoittaisi käytännössä? Eli miten tämä ihan käytännön tasolla vaikuttaisi kasvattajan jalostamiseen? Laajentaisi valikoimaa, varmasti, mutta mitä allekirjoittaneet kasvattajat itse kokevat saavansa tästä höllemmästä pevisasta? :mrgreen2:
Ulkomaisten osalta ymmärrän tämän nyt niin, että niitä saa käyttää riippumatta tutkimustuloksista. Onko käyttöön siis mitään muita rajoituksia kuin kasvattajan moraali ja etiikka?
Ja miten jos on 1/1 kyynärillä varustettu koira, saako sitä käyttää nyt ollenkaan ja jos saa, niin millaiset kyynärät toisella pitää olla?

Olisi kiva saada kommenttia siihen, että miten kasvattajat tosiaan näkevät tämän ehdotuksen vaikuttavan kasvatukseensa ja mitä se toisi rodulle? :)Nykyään 1 etupään saa yhdistää 0 etupään omaavaan. Jos molemmilla on ykköset, voi hakea poikkeusluvan. Niinkuin viime vuonna esmes on tehty, lupa myönetty.


Tämän tiesinkin, mutta menisikö samalla tavalla tässä uudessa ehdotuksessa? Vai saisiko sen ykkösen etupään yhdistää mihin tahansa?


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 02.02.2017 16:51 
Poissa
Vahva vääryyden puolustaja
Avatar

Liittynyt: 17.04.2011 18:05
Viestit: 3643
Raja-arvo olisi 1 mutta ne saisi yhdistää keskenään.

_________________
-Quality Begins on the Inside-


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 02.02.2017 17:33 
Poissa
Vara-serti

Liittynyt: 24.03.2015 21:25
Viestit: 832
Nehän kun ei oo ykköset yhtään periytyvät.. :roll2:


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 02.02.2017 19:31 
Poissa
Sääliserti -> MVA
Avatar

Liittynyt: 09.09.2010 18:43
Viestit: 5820
Paikkakunta: ASTu -10 / ASTu -13 / BPMu -15
Ylläpito, voisko sekä tähän, että tohon toiseen ehdotukseen saada otsikkoon vaikkapa Pevisa-ehdotus? Nyt kun tuota listaa lukee näyttäisi kahdelta topikilta jossa päätetty pevisa. Tänks.

Ainiin ja Salina, kysyin fbssä siitä, että tuontien kohdalla tuossa sun selvityksessä niin oliko ne ulkomailla kuvattuja vai Suomessa. En mielestäni saanut selkeää vastausta ja ne jotka tuon on tehnyt täytyisi ymmärtää, että siinä on vissi ero onko kuvattu Suomessa vai ulkomailla. Eli kysyn uudestaan, minkälaista koiramateriaa nuo tuontien taulukot esittää?

_________________
Rome wasn’t built in a day, but then again I wasn’t on that particular job.


Viimeksi muokannut Eva päivämäärä 02.02.2017 20:01, muokattu yhteensä 1 kerran

Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 02.02.2017 19:54 
Poissa
Tuontitarkastaja

Liittynyt: 08.03.2005 07:19
Viestit: 11467
Paikkakunta: Pori, kennel Sticky Wicket´s
^ mä yritän, toivottavasti ei koko hela hoito lähe taivaan tuuliin...Nonii, korjattu :)

_________________
Mikään ei ole niin epävarmaa kuin varma pennunostaja.
Ihmisen ja koiran välinen suhde perustuu koiran laumavaiston määräämään tottelevaisuuteen, ja koiralle on alun perin osoitettava, että ihminen on sen johtaja.S.Simelius & K.Jokinen


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 02.02.2017 20:54 
Poissa
Vara-sertiä pukkaa taas
Avatar

Liittynyt: 09.03.2005 07:54
Viestit: 3782
Paikkakunta: Kellokoski
Eva kirjoitti:

Ainiin ja Salina, kysyin fbssä siitä, että tuontien kohdalla tuossa sun selvityksessä niin oliko ne ulkomailla kuvattuja vai Suomessa. En mielestäni saanut selkeää vastausta ja ne jotka tuon on tehnyt täytyisi ymmärtää, että siinä on vissi ero onko kuvattu Suomessa vai ulkomailla. Eli kysyn uudestaan, minkälaista koiramateriaa nuo tuontien taulukot esittää?


Luvut kaavioihin otettu KoiraNet.stä laajemman haun kautta, luvut ovat ainoastaan Suomessa tutkittujen lukuja mitä sieltä saa.

Edit: lauseen muotoa korjattu ymmärrettävä pois 3.2.17

_________________
"Minulla on kovin yksinkertainen maku. Haluan kaikessa vain parasta" O.W.


Viimeksi muokannut Salina päivämäärä 03.02.2017 05:20, muokattu yhteensä 1 kerran

Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 03.02.2017 02:25 
Poissa
Vara-serti

Liittynyt: 24.03.2015 21:25
Viestit: 832
Jos tommosta kaaviota haluaa käyttää pevisaehdotuksen väitteiden tukena, luulis olevan faktatietoa lähteestä.
Kuten Eva sano, on aika vissi ero onko kuvattu suomesa vai ulkomailla.

Mua kyllä edelleen kiinnostaa toi väite että "kyynärien yleistilanne pysyny suunnilleen samana". Suunnilleen mistä kohtaa? Ihan selvän nousun mä nään nollan kyynärissä, vai onko mulla noin pahasti näössä vikaa... :geek:


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 03.02.2017 05:14 
Poissa
Vara-sertiä pukkaa taas
Avatar

Liittynyt: 09.03.2005 07:54
Viestit: 3782
Paikkakunta: Kellokoski
Läsgibää kirjoitti:
Jos tommosta kaaviota haluaa käyttää pevisaehdotuksen väitteiden tukena, luulis olevan faktatietoa lähteestä.
Kuten Eva sano, on aika vissi ero onko kuvattu suomesa vai ulkomailla.

Mua kyllä edelleen kiinnostaa toi väite että "kyynärien yleistilanne pysyny suunnilleen samana". Suunnilleen mistä kohtaa? Ihan selvän nousun mä nään nollan kyynärissä, vai onko mulla noin pahasti näössä vikaa... :geek:


Hyvä Läsgibää tässä sinulle faktatietoa linkistä http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoir ... timaiset=0
Kaavion alla lähde, otsikossa mitä kaaviossa kerrotaan

Jos haluat neuvoa enemmän miten saat tietoa KoiraNet.stä ja mitä tietoa sieltä saa otettua, olethan yhteydessä Liittoon :)

Tässä on yksi hyvä esimerkki miksi ei viitsi vastata nyt kysymyksiin. Itse ainakin haluan antaa nyt työrauhan hallitukselle.

_________________
"Minulla on kovin yksinkertainen maku. Haluan kaikessa vain parasta" O.W.


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 03.02.2017 05:34 
Poissa
Toinen serti
Avatar

Liittynyt: 26.04.2011 15:12
Viestit: 2357
Paikkakunta: Esbo, astn -12, astu -15
Mua kiinnostaisi myös julkisena tietona se, että millaisia keskusteluja tästä on käyty eläinlääkäreiden kanssa? Vaikka amstaffikasvattajana varmasti tietää kaikesta kaiken, niin hekin varmaan työnsä puolesta jotain tietää. Kun ehtii facebookissa tästä huudella, niin joku allekirjoittaneista varmaan ehtii tällaisia tavallisia riviharrastajia sivistämäänkin.

Ihan tuntuu ajankohtaiselta jo siksi, että kun kyynärkuvauksen tulos on siinä rajalla ykkönen tai nolla, mutta kuvaavan mielestä kuitenkin sellainen röpöhäivähdys, että ei voi suositella jalostuskäytössä kuin puhtaalle kyynärälle, vaikka tulisi nollana takaisin. Mutta nehän on toki sitten niitä kuuluisia omatunnon ja moraalin asioita.

Melkoisia pentumääriä on saatu tehtyä, vaikka pevisa on tiukka ollutkin. :orava: Ihanko käsi sydämellä amstaffi rotuna on niin haastavassa tilanteessa, että sairasta on pakko voida vapaammin käyttää? Eikö se nyt ole aika kestämätön perustelu sellaisenaan, että "pitää saada uutta verta" jos se kuuluisa uusi veri tarkoittaa sairautta?? BLUP on ilmeisesti turhake, miksi? Nytkö pitäisi katsoa koiraa ihan vaan yksilönä eikä sukutaulunsa ilmentymänä. :orava:

_________________
FI MVA Golden Ferya Seize The Day
Villa Vappulan Cloaca Maxima
A dog called Rhonda


Ylös
 Profiili  
 
ViestiLähetetty: 03.02.2017 10:08 
Poissa
Vara-serti

Liittynyt: 24.03.2015 21:25
Viestit: 832
Salina kirjoitti:
Läsgibää kirjoitti:
Jos tommosta kaaviota haluaa käyttää pevisaehdotuksen väitteiden tukena, luulis olevan faktatietoa lähteestä.
Kuten Eva sano, on aika vissi ero onko kuvattu suomesa vai ulkomailla.

Mua kyllä edelleen kiinnostaa toi väite että "kyynärien yleistilanne pysyny suunnilleen samana". Suunnilleen mistä kohtaa? Ihan selvän nousun mä nään nollan kyynärissä, vai onko mulla noin pahasti näössä vikaa... :geek:


Hyvä Läsgibää tässä sinulle faktatietoa linkistä http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoir ... timaiset=0
Kaavion alla lähde, otsikossa mitä kaaviossa kerrotaan

Jos haluat neuvoa enemmän miten saat tietoa KoiraNet.stä ja mitä tietoa sieltä saa otettua, olethan yhteydessä Liittoon :)

Tässä on yksi hyvä esimerkki miksi ei viitsi vastata nyt kysymyksiin. Itse ainakin haluan antaa nyt työrauhan hallitukselle.


Hyvä Salina, olitki näköjään muokannu tota sun kommenttia, harmi kun en lainannu sitä. Alkuperänen sanamuotohan oli luokkaa "VISSIIN ovat vaan suomessa kuvattuja". Siihen vaan puutuin että luulis olevan varmaa, eikä vissiin tietoa. Hyvä että nyt on varmuus.


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Tämä viestiketju on lukittu. Et voi vastata tai muokata viestejäsi  [ 161 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Seuraava

Kaikki ajat ovat UTC


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com